Görsel Algı; George Rousse

Fransız mimari fotoğraf sanatçısı Georges Rousse, terk edilmiş binaları farklı şekillerde boyayarak, görsel yanılsamalarla iç mekanları sanat eserlerine dönüştürmüş. Photoshop gibi görünse de, özenle boyanmış gerçek iç mekanlar bunlar. Herhangi bir mekanda üç boyutlu bir alan oluşturuyor, ardında o alan özenle boyanıyor, ve tek bir açıdan fotoğraf ile kompozisyon sunuluyor. Aslında görünen tek bir noktadan çekilmiş, ve sadece o noktadan çekilen fotoğrafta var olan tamamen yeni bir yer. Photoshop değil, ama gerçekte var olan bir ‘mekan’ da denemez. Görsel algınızla oynayan sanat eseri.
www.georgesrousse.com

You might be interested in …