Doğa İle Bütünleşik Biyofilik İç Mekanlar

Biyofili terimi insanın doğa ile ilişki kurma eğiliminde olması olarak açıklanmıştır. İnsanlar doğa ile güçlü bir içgüdüsel bağa sahiptirler. Teknoloji, gürültü, kirlilik gibi gün içinde çok fazla uyarana maruz kaldığımız günümüz dünyasında doğadan koptuğumuzu hissediyoruz. Oysa doğal ortamlarda bulunmak stresi azaltarak konsantrasyonu artırır. Doğal ortamlarda yaşamak, çalışmak ve öğrenmek aslında ihtiyacımızdır.

Doğanın etkisi çeşitli yaş ve geçmişe sahip çoğu insan için onarıcıdır. Örneğin çocukların sosyal, psikolojik, akademik ve fiziksel bağlamda gelişimi, doğada bulunma deneyimleriyle bağlantılıdır. Bu yüzden doğa çocukların eğitim mekanlarının tasarımına dahil edilmelidir. Öte yandan yapılan araştırmalar doğrultusunda hastanelerde doğa görüntülerine maruz kalan hastaların zihinsel sağlığı ve fiziksel iyileşmesi üzerinde bu görüntülerin onarıcı etkileri olduğu açıklanmıştır. Çalışırken ise doğal unsurlarla iç içe olmak üretkenliği artırmaktadır.

Biyofilik tasarım insan-doğa ilişkisini besleyecek bir tasarım yaklaşımını desteklemektedir. Biyofilik tasarımın içmimariye uygulanması mekanlara yalnızca bitkilerin dahil edilmesi değildir.

Doğal ışık

Doğal ışıktan faydalanmak sirkadyen ritim düzeni, hormonların dengesi, ruhsal durum ve sağlık açısından önemlidir.

Maracanã House – Terra e Tuma Architecture
HN Nursery – HIBINOSEKKEI + Youji no Shiro

Doğal malzemeler

İçmimari tasarımda kullanılan ahşap, mantar, rattan gibi doğal malzemeler önemlidir. Zira ahşabı görmek değil ona dokunmak da doğa hissiyatını besler.

Casa Cook – Anabell Kutucu

Doğanın renkleri

Toprak tonları, doğayı çağrıştıracak sakin renkler iç mekanda sakinleştirici etkiye sahiptirler.

JCB Architecture -Hecker Guthrie Design

Doğal form ve dokular

İçmimari projelerde doğadan ilhamla tasarlanmış kıvrımlı formlar ve dokular biyofilik tasarımın ögelerindendir.

lornadesantos.com
Orlova Maria

Bitkiler

Ağaçlar, bitkiler ya da ve yeşil duvarlar stresi azaltırken, iç mekan hava kalitesine de fayda sağlarlar.

Candlefox Headquarters Office Melbourne – Tom Robertson Architects
Kurve 7 Shopping Centre – Stu/D/O Architects

Doğayı görselleştirmek

Mekanda doğa manzarası mevcut değilse bile, yalnızca manzara tablosu görmek dahi sakinleştirici etkiye sahiptir.

grantkgibson.com

İç-dış mekan bağlantısı

Geniş pencereler, mümkünse çatı açıklıkları, balkon ve terasların kurgulanması biyofilik tasarımı iç mekana yansıtmak açısından önemli müdahalelerdir.

Muji

Su elemanı

İçmimari tasarımda su elemanın dahil edilmesi huzur verici ve stres azaltıcı bir etki yaratır.

ONG&ONG Architects
Library – Farming Architects

Özetle içmimarlık alanında çalışma, eğitim ve sağlık mekanlarının projelerine biyofilik tasarımın dahil edilmesinin iyi sonuçlar verdiği ortadadır. Dünya nüfusu artıkça, kentleşme devam ettikçe, biyofilik tasarımın içmimariye dahil edilmesi her zamankinden daha önemli olacaktır.

Sevgiler.

You might be interested in …